Tjänster

Nybyggnation

Vi bygger både lösvirkeshus och montagehus – vi rättar oss helt efter våra kunders önskemål. Vi bistår gärna med råd och hjälp redan på idéstadiet.

Läs mer

Renovering

Med ett brett kunnande och väl utvecklat kontaktnät kan vi åta oss så gott som alla arbeten med bibehållet bra resultatet samt att kostnaden hålls nere.

Läs mer

Om- & Tillbyggnad

Det finns inga standardlösningar för hur man bygger till. En bra tillbyggnad ska anpassas till det befintliga husets stil, teknik och material.

Läs mer

Fuktskador

Vatten och vattenånga är en naturlig del i våra liv och vår omgivning. Byggnader påverkas utifrån av regn och markfukt och inifrån av fukt som vi själva alstrar. 

Läs mer