Om- & Tillbyggnad

Vi åtar oss totalentreprenader av alla typer av tillbyggnationer och renoveringar. Vi tar då hand om allt – från förberedande markarbete till VVS- och elinstallationer. Vi har ett bra samarbete med flera duktiga lokala företag inom olika områden.

Hur gör man en tillbyggnad?

Det finns inga standardlösningar för hur man bygger till. En bra tillbyggnad ska anpassas till det befintliga husets stil, teknik och material.